Oznámení všem kapříkům a rodičům !!!

 

ČRS z.s. MO Ústí nad Labem
rybářský kroužek dětí Kapříci Chlumec

     Budoucnost patří mladým.
     To není proklamace. To se skutečně říká a je to pravda. To ví i realizační tým chlumeckého kroužku, který podporuje a vytváří podmínky dětem, které mají zájem o rybařinu. Vyžaduje to však  jednak vůli  a podmínky, jednak finanční prostředky na to, aby bylo dětem co nabídnout. To se po dobu tří let, co kroužek existuje, daří. Činnost napomáhá s financováním nejen město Chlumec, ale i ČRS MO Ústí nad Labem a několik sponzorů, kteří dětem věnují hodnotné ceny na závody, návnady, nástrahy k chytání ryb i rybářské vybavení. O tom ale až v příštím článku. Spoří si i děti a dospělí. Například na pravidelný třídenní pobyt na ÚN Nechranice, vánoční večírek i na občerstvení po závodech.
     Adam, Filip, Jan a Sebastian to jsou jména čtyř nových rybářů. Ve středu 19. dubna nejmladší členové našeho rybářského kroužku složili před zkušební komisí zkoušku za znalostí rybářského řádu a vše co souvisí s lovem ryb. Všichni čtyři se ukázali jako šikovní a nadaní. Po hodině přezkoušení získali od zkušebního komisaře OSVĚDČENÍ o získáné  kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku. Stali se tak novými členy Petrova cechu. Od roku 2016 vydává ČRS MO Ústí nad Labem dětem, které splnily podmínky pro výdej Povolenky k rybolovu ne za úplatu, ale zdarma. Samozřejmně to musí být první povolenka v životě. Nováčci dostanou tak dárek od Územního svazu Severočeského kraje v hodnotě 350 korun.

                                                                                                                                      vedoucí kroužku Milan Louda

 

Ahoj Kapříci.
     Květen patří k měsícům, kdy ryby berou naprosto skvěle - nebo naopak vůbec.Dobré podmínky k jejich chytání především vytváří zejmena příznivá teplota vody. Ta u nich vyvolá aktivitu a ta následně chuť k jídlu. Prohřátá voda má však na svědomí i náš neúspěch, protože kromě chuti k jídlu probouzí jejich pohlavní pudy a ryby jak říkáme jdou do tření. V tomto měsíci se třou například cejni, kapři, boleni a pokud je počasí opravdu příznivé i mnoho dalších druhů. Ryby, které se třou v mělčinách jsou nápadné. Patří mezi ně velká hejna cejnů, kteří mají po celém těle viditelnou vyrážku, nebo kaprů. Jakmile se začne voda doslova vařit u břehu, je jasné, že ryby brát nebudou.
     Kapříci. Připomínám rybářské závody pro děti , 4.ročník "O pohár města Chlumec", na Novém rybníku  06 441125. Celý revír bude v den konání uzavřen, tedy v sobotu 13.května 2017 od 4.00 hodin do 13.00 hodin. Soutěžit budete dle "rybářského řádu, z možností chytání na dva pruty z dvěma návazci od 8.00 do 12.00 hodin. Náš kroužek bude mít v den závodu sraz v 7.00 hodin u chlumecké tržnice. Vítězové obdrží diplomy, ceny od sponzorů a pohár starosty města Chlumec.

                                                                                                   vedoucí kroužku Milan Louda