Pstruhové

 

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

 

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)  

čeleď: kaprovití    míra: 50 cm      hájení: nemá

 

Hlavatka obecná  (Hucho hucho)  

čeleď: lososovití   míra: 65cm hájen: od 1.1. - 30.9.

 

Jelec jesen (Leuciscus idus)

čeleď: kaprovití   míra: 25 cm    hájení: 16.3. - 15.6.

 

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

čeleď: jeseterovití     míra: 30cm     hájení: 16.3.-15.6.

 

Kapr obecný   (Cyprinus carpio)

čeleď: kaprovití   míra: 40cm  hájení: nemá

 

 

Lín obecný  (Tinca tinca)

čeleď: kaprovití      míra: 20 cm    hájení: nemámíra 

 

Lipan podhorní   (Thymallus thymallus)

čeleď:lipanovití    míra:30cm     hájení: 1.12.-15.6.

 

Ostroretka stěhovavá  (Chondrostoma nasus)

 

Parma obecná  (Barbus barbus)

čeleď: kaprovití      míra 40cm      hájení 16.3. - 15.6.


 

 

Podoustev říční   (Vimba vimba)

čeleď: kaprovití    míra: 25cm    hájení: 16.3. - 15.6.

 

Pstruh duhový  (Oncorhynchus mykiss)

čeleď: lososovití      míra 25cm   hájení: nemá


 

 

Siven americký  (Salvelinus fontinalis)

čeleď: lososovití      míra: 25cm     hájení: nemá

 Úhoř říční   (Anguilla anguilla)

čeleď: úhořovití       míra: 50 cm                hájení: 1.9. - 30.11.

 

Mník jednovousý  ( Lota lota )


 

Losos obecný    (Salmo salar)

čeleď: lososovití     míra: 50 cm      hájení: