Ryba a vše o ní

29.06.2016 23:56

Vnější stavbatěla ryb

Stavba těla ryb

 • * hlava
 • * trup
 • * ocas
 • * ploutve   * párové (prsní, břišní)
 •                 * nepárové (hřbetní (někdy 2), ocasní, řitní 

Povrch těla ryb

 • * Několikavrstevná pokožka z níž vyrůstají šupiny a je kryta slizem
 • * Čichové jamky
 • * Žábra kryta skřelemi
 • * Trup

Vnitřní stavba ryb

Pohybová soustava ryb

 • * kostra – kostěná - lebka – obratle – žebra - ploutevní paprsky svaly – upnuty ke kostře plynový měchýř – nadnáší rybu a drží její tělo v různých hloubkách

Smyslová soustava ryb

 • * zrak (oči), sluch (vnitřní ucho), čich(čichové jamky) hmat (hmatové vousky) postranní čára = proudový orgán – umožňuje vnímat rybám tlak a pohyb vody

Nervová soustava ryb

 • *  mozek, mícha, nervy

Dýchací soustava ryb

 • * žábry - k okysličování krve, jsou pod skřelemi

Cévní soustava ryb

 • * uzavřená okysličená krev jde z žaber tepnami do těla a vrací se odkysličená přes srdce do žaber srdce – 1 síň a 1 komora

Vylučovací soustava ryb

 • * ledviny – močovody – močový měchýř

Rozmnožování ryb

 • * jsou gonochoristé - odděleného pohlaví. Pohlavní žlázy jsou párové. Pohlavní dimorfismus – rozlišení samičky a samečka se takřka nevyskytuje u sladkovodních. Samička je jikernačka, sameček je mlíčňák. Rozmnožování u ryb se říká tření. Vnější oplození (paryby – vnitřní) - Plůdek se žloutkovým vakem.

Systematika ryb

 • * Kaprovité - V ČR 30 – kapr, karas, lín, tolstolobik, jelec, hrouzek, bolen, cejn, parma
 • * Lososovité - mají tukovou ploutvičku – lipan, pstruh
 • * Lipanovité - vysoká, pestře zbarvená hřbetní ploutev
 • * Štikovité – hřbetní ploutev nazad
 • * Okounovité - 2 části hřbetní ploutve – okoun, candát
 • * Sumcovité – 6 hmatových vousů
 • * Úhořovité – hadovité tělo s ploutevním lemem

BIOTOPY

Se rozdělují podle vodního prostředí, ve kterém žijí

 • * Sladkovodní – žijí ve sladké vodě
 • * Mořské – žijí ve slané vodě (moře a oceány)

Rybí pásma

 • * PSTRUHOVÉ – čistá a studená voda, horské potoky, vysoký obsah kyslíku
 • * LIPANOVÉ – podhorské potoky a řeky
 • * PARMOVÉ – střední úsek řeky s širokým korytem a rychle proudící vodou
 • * CEJNOVÉ – nížinné, pomalu tekoucí vody se slepými rameny

Typy rybníků

 • * Třecí – malé, mělké
 • * Výtažníkové – k přechování plůdků
 • * Komorové – hluboké pro přezimování mladých ryb
 • * Hlavní – pro kapry ve třetím roce života. Na podzim jsou kapři vyloveni a přechovávají se v sádkách. Zde se čistí a zbavují bahnitého zápachu.

Dělení ryb podle způsobu výživy

 • * Dravé ryby(predátoři): živí se rybami a jinými živočichy př. štika, okoun, candát, sumec, pstruh
 • * Nedravé ryby: všežravé: se živí hmyzem, drobnými korýši nebo rostlinnou potravou př. kapr, lín, plotice
 • * býložravé: požírají výhradně rostliny Př. amur 

Význam ryb

 • * Součást potravního řetězce živočichů a lidské potravy.

Nebezpečí

 • * Činností člověka dochází k znečišťování vod: - v mase koncentrují těžké kovy a škodliviny - hrozí vyhynutí některých druhů - narušení potravních řetězců - rybářské flotily: